Diensten

Strafrecht

Heb je te maken met het commune strafrecht, zoals diefstal, geweldpleging, oplichting, heling, bedreiging, mishandeling staat Haimé je goed en professioneel bij. Haimé bijt zich vast in een zaak en haalt daarom het optimale uit uw zaak. Haimé doet zo ook zaken waar het strafrecht de sport -en het familierecht raakt. In de sport, zoals voetbal en hockey, kan een ongeluk al snel worden gezien als mishandeling. In het familierecht zien we ook vaak het strafrecht terugkomen omdat het met enige regelmaat voorkomt dat ouders elkaar over een weer kunnen beschuldigen van mishandeling, bedreiging in het kader de omgangsregeling te belemmeren met de kinderen.
Het is in alle strafzaken opportuun, dat een verdacht zich vóór het eerste verhoor bij de politie laat adviseren door een advocaat en beter nog, laat bijstaan door een advocaat in het eerste verhoor bij de politie. Haimé doet dit met regelmaat en staat u hierbij goed bij. Goede bijstand kan ertoe leiden dat uw zaak niet wordt vervolgd door het openbaar ministerie en indien er wordt vervolgd staat Haimé u uiteraard vervolgens goed bij in de procedure.

- Commune strafrecht (onder andere diefstal, mishandeling, bedreiging, oplichting)
- Wegenverkeerswet (inname rijbewijs)
- Opiumwet
- Cybercrime
- Sport

Arbeidsrecht

De werknemer die op staande voet wordt ontslagen of de werknemer die ineens door werkgever wordt geconfronteerd met een vaststellingsovereenkomst is ook in goede handen van mr Haimé. Het is van belang dat u in een ontslag op staande voet direct een advocaat raadpleegt om uw juridische positie te bepalen.

- Arbeidsovereenkomsten
- Concurrentie – en relatiebedingen
- Ontslag op staande voet
- Vaststellingsovereenkomsten
- Privacy in arbeidszaken

Privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Heeft u advies nodig omtrent de privacy wetgeving en implementatie? JJLaw denk graag met u mee om oplossingen te vinden voor privacy vraagstukken.

- AVG
- Privacy beleid
- Privacy verklaringen
- Verwerkingsovereenkomsten
- Verwerking van bijzondere persoonsgegeven
- Meldplicht datalekken
- Bewaartermijn